Marketing merkeziňizi dörediň

Ideal diňleýjilere nähili täsir edip biljekdigimizi öwreniň.

BIZ FOKUS

Hytaýyň giň bazaryndaky onlaýn we awtonom marketing strategiýalary arkaly sarp edijileri we markalary birleşdirmäge üns berýäris.

 • Creative

  Döredijilik

  Maksatly diňleýjiler bilen päsgelçiliksiz hyýal bilen çyn ýürekden gepleşikleri ösdürmek, ylham berýän marka hekaýalaryny gürrüň bermek we özboluşly marka äheňini hödürlemek.

 • Resources

  Çeşmeler

  Tanymal bloggerler, zehinler, habar beriş serişdeleri we jemgyýetçilik işgärleri bilen ýakyn hyzmatdaşlygymyz bar we dürli ugurlardaky edaralar we jemgyýetçilik toparlary bilen gowy gatnaşyk saklaýarys.

 • Influence

  Täsir

  Işewürligiň doly girdejisini we täsirini gazanmagy maksat edinýäris.Esasy aragatnaşyk maksady, hakyky üýtgeşmelere we özüni alyp barşyňyza täsir etmek üçin hakyky we emosional marka keşbini bermäge üns beriň.

Meşhur

önümlerimiz

Kompozit önümler barada mugt nusga berip bileris we lomaý açyk wpc pol satuwy, müşderiniň öwgüsini gazanyp bileris.

Dünýäniň iň täsirli bazary bilen her bir iş mümkinçiligini açmak

biz kim

“Fancy Communication”, Şanhaýda ýerleşýän aragatnaşyk we marketing agentligi bolup, jemgyýetçilik gatnaşyklary, sanly marketing, mazmun marketingi, söwda markasy, sosial media, myhmansöýerlik, bilim we sarp ediş pudaklary üçin çäreleri meýilleşdirmek we sergi ýerine ýetirişini üpjün edýär.

Hytaýyň giň bazaryndaky onlaýn we awtonom marketing strategiýalary arkaly sarp edijileri we markalary birleşdirmäge üns berýäris.Markanyň ösüşine göz ýetirip, markalar üçin täsir etmek we öwrüliş tizligini ýokarlandyrmak üçin ýöriteleşdirilen çözgütleri hödürläň.

Biziň kompaniýamyz, sosial marketing usullaryny ulanýan kärhanalar üçin durnukly marketing strategiýalaryny üpjün etmek, garaşsyz markalar IP-ni inkubasiýa etmek we döretmek, platforma strategiýalaryny takyklamak, şeýlelik bilen güýçli maglumatlara esaslanýan çalt üýtgeýän Hytaý sarp edijilerine ýetmegi üpjün etmek.

Markalaryň we kärhanalaryň marketing ösüşini maksat edinýän 30-dan gowrak marka bilen ýakyndan işledik, durmuş stili, bilim, moda we tehnologiýa ugurlary boýunça baý we hünär strategiki tejribe topladyk.

 • company
 • partner (1)
 • partner (2)
 • partner (3)
 • partner (4)
 • partner (5)
 • partner (6)
 • partner (7)
 • partner (8)
 • partner (9)
 • partner (10)
 • partner (11)
 • partner (12)
 • partner (13)
 • partner (14)
 • partner (15)
 • partner (16)
 • partner (17)
 • partner (18)
 • partner (19)
 • partner (20)